Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

ZLIEVARENSKÉ PIESKY

Zlievarenské piesky sú zrnité svetlo sfarbené horniny, ktoré sú vhodné na výrobu zlievarenských foriem a jadier. Hlavnými požiadavkami je dostatočná žiaruvzdornosť, pevnosť a vhodná zrnitosť (veľkosť stredného zrna a pravidelnosť zrnenia). Prirodzené zlievarenské piesky sú vzhľadom k ich variabilite stále častejšie nahradzované kremennými pieskami, do ktorých sa vmiešava určené množstvo väznej prímesi, spravidla bentonitu. Zlievarenské piesky sa v závislosti od obsahu a povahy vyplaviteľných látok (zŕn pod 0,02 mm), veľkosti stredného zrna, pravidelnosti zrnitosti a chemického zloženia delia na zlievarenské piesky na formy pre oceľové odliatky, špeciálne odliatky z ostatných kovov, pre oceľoliatinu a na piesky pre šedú liatinu. V praxi sa rozlišujú zlievarenské piesky prirodzené – použiteľné priamo alebo po minimálnej úprave a zlievarenské piesky kremenné (bez ílov), ktoré sa na výrobu formovacích zmesí doplňujú bentonitovými alebo organickými pojivami. foto1.jpg